گزارش برگزاری دوره های آموزشی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی

.

 

سه دوره آموزشی با عناوین:

  1. دوره آموزشی دانه های روغنی با رویکرد کاشت کلزا
  2. دوره آموزشی کودهای ریز مغذی با رویکرد مصرف بهینه و بالا بردن بهره وری در تولید
  3. دوره آموزشی بازاریابی و فروش با رویکرد تقویت کارگزاری های توزیع انواع نهاده های کشاورزی

جهت بهره برداران و کشاورزان پیشرو و تقویت کارگزاری های توزیع توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی برگزار گردید و در ادامه نوید راه اندازی باشگاه کشاورزان در محل تالار حافظ شهرداری بجنورد به حضار محترم داده شد.

  • در دوره آموزشی مصرف کودهای ریزمغذی استاد گرامی جناب آقای دکتر کشاورز درخصوص نقش این کودها در افزایش کیفیت و کمیت محصول، لزوم استفاده از این کودها و نحوه مصرف آنها مطالبی را ارائه دادند.
  • جناب آقای مهندس احمدزاده نوید راه اندازی باشگاه کشاورزان را به مدعوین محترم داده و درخصوص وظایف این باشگاه توضیحات جامعی را ارائه فرمودند.
  • ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، جناب آقای دکتر یوسفی به اهمیت بکارگیری دانش فنی در کشاورزی پرداخته و به کشاورزان محترم توصیه کردند با استفاده از دانش روز، محصول با کیفیت و کمیت بیشتری ارائه دهند. و در ادامه چگونگی پرداخت مطالبات گندم کاران محترم را تبیین نمودند.
  • جناب آقای قلی پور معاونت محترم بازرسی اداره کار و امور اجتماعی استان، درخصوص اهمیت رعایت اصول ایمنی در کار کشاورزی توضیحاتی را ارائه و نسبت به بالا بودن آمار تلفات و صدمات ناشی از کار هشدار دادند.
  • استاد محترم جناب آقای دکتر عزیزی درخصوص اهمیت کشت دانه های روغنی از جمله کلزا، ارقام موجود و قابل استفاده در استان، شرایط کاشت، داشت و برداشت محصول کلزا، رعایت تناوب کشت و سایر بایدها و نبایدها برای کشت محصول کلزا پرداختند.
  • در جلسه بعدازظهر،که در سالن مهارت فنی و حرفه ای استان مختص کارگزاران برگزارشداستاد گرامی جناب آقای مهندس احمدزاده مجددا" توضیحاتی درخصوص فعالیت های باشگاه کشاورزان ارائه و در ادامه جناب آقای مهندس لایق مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی مطالبی در تکمیل مباحث مهندس احمدزاده در مورد باشگاه کشاورزان ایراد فرمودند و سپس نسبت به آموزش دوره بازاریابی و فروش ویژه کارگزاران اقدام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید