بازدید از انبار کارگزاریها

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

 در راستای کنترل ونظارت بر توزیع بهینه کودهای شیمیایی وپایش  آنها در اسفند ماه سال جاری ازبیش از 18 دستگاه  انبار کارگزاران  شهرستانهای این استان  بازدید دوره ای انجام وگزارشات لازم  به مراجع  مربوطه منعکس گردید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید