خبر موجودی برداری استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی،

به استناد نامه شماره 28910/97/55 مورخ 19/12/97 معاونت محترم امور بازرگانی در خصوص افزایش قیمت فروش کود اوره موجودی برداری از انبار کارگزاران از مورخ 20/12/97 لغایت 23/12/97 توسط اکیپهایی شامل: کارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی و نماینده معاونت زراعت و نماینده مدیریت حراست جهاد کشاورزی شهرستان ها انجام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید