توزیع بیش از 14هزار و 400تن کود فسفات در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 14هزار و 484 تن انواع کود فسفات در استان مازندران از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: کودهای فسفات توزیع شده در قالب کودهای سوپرفسفات تریپل و فسفات ساده بود اند که توسط 270 کارگزار کارگزار تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی دربین کشاورزان متقاضی در 22شهرستان مازندران توزیع شده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید