جلسه شورای مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه،
جلسه شورای مدیران در سالن جلسات سازمان جهادکشاورزی کشاورزی با حضور ریاست سازمان، معاونین و مدیران وروسای ادارت برگزاروریاست سازمان ضمن ارایه رهنمودهای لازم برافزایش بهره وری سازمانی تاکید داشتند. به توجه به وضعیت مطلوب بارندگی در سال زراعی جاری استمرارپایش مزارع استان درراستای پایداری تولید بطور جدی دردستور کار است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید