به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی بوشهر:

برگزاری مناقصه حمل عسلویه به مقدار 200.000 تن

.

با عنایت به تفویض اختیارات مدیرعامل محترم شركت به استانها و انجام کلیه تشریفات قانونی برگزاری مناقصات در استانها به استحضار می رساند طی روز گذشته با حضور مدعوین محترم از مرکز (جناب آقایان هرمزی-فلاح و سلیمی)  و نمایندگان شرکتهای حمل و نقل بازگشایی پاکات رإس ساعت 11 در دفتر مدیریت استان برگزار گردید.

شایان ذکر است روند برگزاری بسیار مثبت ارزیابی گردیده و پس از بررسی و تبادل نظر کلیه حاضرین بدون هیچ گونه حاشیه ای پیمانکار منتخب (ساحل ترابر پارس) به عنوان پیمانکار عملیات حمل و بارگیری و تخلیه معرفی گردید.

امید است در سایه پشتکار و تلاش کلیه کارکنان کماکان برگزاری فعالیتها با موفقیت صورت گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید