رتبه برتر فرزندان همکاران استان کرمان درمسابقات سراسری قرآن کریم

مسابقات قرآن کریم ویژه کارکنان و فرزندان همکار و مجموعه جهادکشاورزی استان کرمان درمردادماه 95 درسالن اجتماعات سازمان جهادکشاورزی کرمان برگزار گردید که خانم فاطمه توکلی فرزند همکار خانم بتول مددنیا حائز رتبه اول استان در رشته ترتیل و خانم یانا کشاورزی فرزند همکار خانم پروانه صمدی از شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان كرمان حائز رتبه برتر(قابل تقدیر) در رشته حفظ یک جزء قرآن گردیدند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید