کشف و ضبط سه محموله کود خارج از شبکه توزیع

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی،

آقای مهندس نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی با اعلام این خبر افزودند، در اسفند ماه سال جاری با توجه به پایش و رصد کامل در خصوص مصرف کود و جلوگیری از خروج کود از شبکه تامین و توزیع  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، با اقدام به موقع  کارشناسان بازرگانی استان و نیروی انتظامی، سه محموله کود شیمیایی اوره و دی فسفات آمونیوم ، جمعاً به مقدار 10 هزار و 250 کیلوگرم ، کشف و ضبط گردید و به انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی انتقال داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید