موجودی برداری کود اوره انبارهای کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه،
با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان ومدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها توسط گروه های موجودی برداری براساس دستورالعمل ابلاغی  درشهرستانها درحال انجام است.با توجه به مصرف سرک کود اوره ، نیاز بخش کشاورزی استان وافزایش رضایت مندی کشاورزان  تسریع در انجام این مهم در اولویت کاری است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید