حضور نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در جلسه کمیته فنی بذر استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،
با توجه به دعوتنامه ارسالی معاونت بهبود تولیدات گیاهی، آخرین جلسه کمیته فنی بذر استان فارس با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان فارس روز یکشنبه مورخ 97/12/26در سالن جلسات برگزار و سرپرست معاونت فنی و امور تولیدی در این جلسه  پیرامون وضعیت میزان بذور تولیدی سال 97،98، میزان بذورموجودی،وضعیت رتبه‌بندی شرکت های تولید کننده بذر، مطالبات یارانه شرکت ها و موارد دیگر شرکت نمودند و ریاست محترم سازمان رهنمود های لازم در این خصوص ارائه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید