اتمام عملیات انبارگردانی استانهای مرحله دوم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امورمالی،
مرحله دوم انبارگردانی و شمارش موجودی انبارهای سال 1397 هیجده استان و نمایندگی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با برنامه ریزی دقیق و نظارت حسابرسان محترم سازمان حسابرسی با موفقیت به پایان رسید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید