ادامه فعالیت تولید بذر اصلاح شده گندم و جو در استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی،

جلسه کمیته فنی بذر در روز شنبه مورخ 1397/12/25 با حضور ریاست محترم سازمان و اعضای کمیته فنی بذر استان(معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی، مدیر زراعت و کارشناس آن حوزه، نماینده موسسه بذر و نهال، مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و نماینده بخش خصوصی تولید بذر استان) در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل گردید و شرایط و امکانات موجود در تولید بذر اصلاح شده مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت که مقرر شد براساس دستور معاونت محترم وزیر جناب آقای مهندس کشاورز و مدیر عامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، استان مرکزی طی سال جاری نیز تحت عنوان تولید کننده بذرگندم و جو اصلاح شده انجام وظیفه نماید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید