تکریم ارباب رجوع در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تکریم ارباب رجوع به عنوان برنامه محوری این استان در تمامی کارهای مربوط به تامین وتوزیع نهاده های کشاورزی خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر تمامی معاونین، روسای ادارات، مسئولین واحدها و انبارها و کارکنان نسبت به تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی توجیه شده و دراین زمینه سعی شده است با تمامی توان درخدمت کارگزاران، کشاورزان و تمامی مراجعان به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی باشیم و به خدمت افتخار نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید