تقدیر و تشکر از استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در راستای اجرای نظام کنترل و تضمین کیفیت کودهای کشاورزی و سایر دستورالعمل های مربوطه، همچون ماه های گذشته از عملکرد استان قم توسط معاونت فنی و کنترل کیفی شرکت در بهمن ماه سال جاری تقدیر و تشکر بعمل امد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید