آماده سازی انبار سرد دماوند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران،

انبار سرد دماوند استان تهران براساس استانداردهای موجود در خصوص نحوۀ ذخیره سازی کالا جهت نگهداری نهاده های کشاورزی آماده سازی می شود 

رئیس اداره بازرگانی، با بیان اینکه بذور زراعی باید در مکان انباری کاملاً فنی و ضدعفونی شده انباشت و نگهداری گردد و سهولت دسترسی به آن در زمان کشت نیز ملحوظ نظر قرار گیرد ، گفت : انبار دماوند به جهت شرایط اقلیمی یکی از بهترین نقاط استان تهران جهت نگهداری انواع بذور می باشد ، به همین منظور مقرر گردید مقدار 100 تن بذر گندم در طبقات پرورشی و مادری از انبار کرج به محل انبار سرد دماوند منتقل گردد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید