تقدیم لوح سپاس از سوی رئیس سازمان به کارگروه نظارت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

به منظور تقدیر و تشکر از اعضاء کارگروه نظارت ، کنترل و بازرسی از مرکز تولید ، نگهداری و عرضه کودهای کشاورزی ، لوح سپاسی با امضاء رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز و مدیریت شرکت به اعضاء کارگروه اهداء گردید. ضمناً مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان نیز با تهیه هدیه از اعضاء کمیته نمونه برداری تقدیر نمودند.    

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید