شروع عملیات انبار گردانی استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام،

عملیات انبارگردانی و موجود برداری از دارایی های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام با حضور همکاران گرامی اعزامی از دفتر مرکزی و نماینده سازمان حسابرسی و همکاران اکیپ شمارش استان در مورخ 97/12/22 آغاز و از موجودی کلیه انبارها در سطح استان صورت برداری و در پایان کلیه صورتجلسات شمارش و به تایید انبارداران و در نهایت به تایید عامل ذیحساب و مسئول محترم امور مالی و مدیریت استان رسانده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید