دیدار نمایندگان امور مالی ستاد با مدیر استان مازندران

نمایندگان مدیر امور مالی اعزامی به استان مازندران با مدیر این استان دیدار کردند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

در این دیدار نمایندگان امور مالی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آقایان فدایی و قاسمی جلال مهم ترین موضوعات مرتبط با امور مالی را با مهندس مجید سلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران درمیان گذاشته و مورد بررسی قرار دادند و راهکارهای لازم را دراین زمینه ارائه نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید