استفاده از کودهای شرکت به عنوان مواد اولیه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

برابر بازرسی صورت گرفته از واحدهای متخلف تولید کودهای غیر استاندارد ، مشخص گردیده این واحدها با تهیه کودهای این شرکت از مراکز عرضه خارج از شبکه، از کودهای ( اوره، سوپر فسفات تریپل،‌سولفات پتاسیم ،‌دی فسفاتآمونیوم‌ )  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بعنوان مواد اولیه اقدام به تولید کودهای NPK با آنالیز غیر استاندارد و فاقد ثبت ماده کودی معتبر نموده و با آرم و برندهای گوناگون به بازار عرضه می نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید