موجود برداری انبارهای تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در راستای اجرایی شدن ابلاغیه افزایش 9 درصدی قیمت کود اوره و پیرو هماهنگی های بعمل آمده با سازمان جهاد کشاورزی استان با قید فوریت و در چارچوب دستورالعمل های ارسالی کارگروه شمارش و نظارت تشکیل گردید و موجودی برداری انبارهای تحت پوشش  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم انجام شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید