بازدید گروه پایش ستاد از استان سیستان وبلوچستان

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی و بازرسی،

گروه پایش ستادی با همکاران گروه پایش استان ملاقات و به بررسی عملکرد ستاد پایش استان پرداخته ونحوه بهبود ومشکلات پایش را تشریح نمودند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید