جلسه هماهنگی موجودی برداری انبارها در استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی،

جلسه هماهنگی به منظور تسهیل و تسریع در انجام موجودی برداری کود اوره انبار های کارگزاران با ستناد دستور العمل ابلاغی عضو هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی در مورخ 20 اسفند ماه سال 1397 ساعت 7/5 صبح در دفترمدیریت استان با حضور معاونین و مسئولین تشکیل شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید