بازدید مدیر و رئیس اداره بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی از کارگزاران شهرستان هشترود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

همزمان با ارسال کود فله از مبادی به کارگزاران، روز سه شنبه مورخ 221/12/97 مدیر و رئیس اداره بازرگانی استان با حضور در محل توزیع کود عاملین شهرستان هشترود، از نزدیک بر روند کیسه گیری، توزین کیسه ها و نحوه توزیع کود بین کشاورزان نظارت نموده و به منظور رعایت و صیانت از حقوق کشاورزان و بهره برداران توصیه های لازم را به کارگزاران این شهرستان ارائه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید