تشکیل جلسه آزمایشگاههای سموم همکار سازمان حفظ نباتات

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی،

جلسه نمایندگان آزمایشگاههای سموم همکار سازمان حفظ نباتات با حضور معاون تحقیقاتی و  رئیس آزمایشگاه سموم مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی و به ریاست خانم دکتر نوربخش مدیر کل آفتکش های سازمان حفظ نباتات روز دوشنبه مورخ 20/12/1397 در محل سازمان حفظ نباتات برگزار شد .

پاسخ دهی به موقع ، افزایش دقت و استفاده از استانداردهای با کیفیت بالا و همچنین بازنگری در تعرفه های آنالیز سموم و تشکیل کارگروه شیمی آفتکش ها جهت رفع مشکلات فنی موجود در زمینه آنالیز سموم از جمله موارد مطرح شده در این جلسه می باشد.

شایان ذکر است از فعالیت ها و همکاری های آزمایشگاه سموم مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های نیز تشکر و قدردانی شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید