موجودی برداری از انبار کارگزاران استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی،

در مورخ 20 اسفند ماه سال 1397 کارشناسان این مدیریت در راستای دستور العمل ابلاغی افزایش قیمت کود اوره و به جهت موجودی برداری از میزان کود مذکور در انبار کارگزاران به شهرستانهای این استان عزیمت ، و با توجه به  تکمیل فرمهای مربوطه اقدام نمودند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید