تعامل مدیریت مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی با استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

 در راستای همکاری همه جانبه و تعامل سازنده مدیر محترم مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز در خصوص آنالیز و اعلام نتیجه نمونه کودهای ارسالی به آزمایشگاه ،‌ 14 نمونه دیگر از کودهای مکشوفه نمونه برداری و به منظور تعیین نتیجه کنترل کیفی به آزمایشگاه مرکز مذکور ارسال گردید..       

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید