قدردانی استاندار کرمان از مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گزارش داد:

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید