ارسال لیست کلی توزیع کود استان به سازمان تعزیرات حکومتی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

 به منظور نظارت، کنترل بر روند توزیع کودهای کشاورزی در سطح استان و پایش ادواری توسط دستگاه های نظارتی از قبیل بازرسی سازمان صمت و تعزیرات حکومتی و . . . این مدیریت لیست کلی فروش از ابتدای سال تاکنون را جهت نظارت به مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ارسال نمود.     

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید