کشف 490 کیسه کود اوره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در خارج از شبکه توزیع در شهرستان مراغه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود شهرستان مراغه در بازدیدهای دوره ای از کارگزاران شهرستان مذکور، از کشف 490 کیسه کود اوره تخلیه شده در انباری خارج از حوزه کارگزاری خبر داد. ضمن لغو عاملیت نامبرده ، کمیته کود شهرستان با تنظیم صورتجلسه پرونده کارگزار فوق را جهت پیگیری بعدی به تعزیرات حکومتی ارجاع دادند

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید