صدور مجوز خرید بذر برنج مادری به استان مازندران

به گزارش روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال،

به استناد تصویب برنامه تولید بذر برنج استان مازندران در سال 1398 مجوز خرید میزان 7 تن بذر برنج مادری پروسس شده ( دارای اتیکت از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ) مورد نیاز پمانکاران تولید کننده بذر گواهی شده طرف قرارداد شرکت، از مرکز تحقیقات استان با قیمت مصوب سال 97 و با رعایت ضوابط ، مقررات و در نظر گرفتن صرفه وصلاح شرکت صادر گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید