بازديد تعدادی از مديران محترم ستادی از امكانات شركت در استان البرز

به گزارش روابط عمومی به نقل از جناب آقای مهندس ندرلو مدير محترم شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان البرز:

جناب آقای مهندس عباس ارشدی مدیر محترم امور اداری شرکت خدمات حمايتی كشاورزی در معیت آقای ترکاشوند و سرکار خانم یزدیان از شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان البرز بازدید و جلسه ای نيز با كليه كاركنان استان برگزار نمودند. در این جلسه مدیر محترم امور اداری با ایراد بیانات مبسوطی از  اقدامات موثر صورت پذیرفته در حوزه مدیریت امور اداری شرکت ، خواستار بیان مشکلات و مسائل اداری و رفاهی تک تک پرسنل شدند که کارکنان نیز به صورت مستقیم مسائل را بازگو و ایشان نیز پاسخ فرمودند. در خاتمه ايشان از محل کار تک تک پرسنل، محوطه و محیط شركت و همچنین سازه نمایشگاه دائمی نهاده های کشاورزی بازديد نمودند.

ضمناً آقایان، مهندس زرافروز مدیر محترم امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی و مهندس مسعودی فر مدیر محترم امور تولید بذر و نهال نيز جهت بررسی وضعیت روند عملیات بوجاری بذور، طی ديداری جداگانه از شركت بازدید فرمودند .

     ایشان نيز ضمن حضور در سایت بوجاری از روند عملیات ، کارکرد دستگاه های بوجاری ، و وضعیت بذور بوجاری شده و مواد حاصله خروجی بازدید و از نزدیک مسائل و مشکلات موجود را بررسی فرمودند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید