بازدید از کارخانه تولیدی گلسان بافت تبریز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز یکشنبه مورخ 19/12/97 مدیر و معاون فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان به همراه  کارشناسان اعزامی از دفتر مرکزی آقایان داداشی و حقی در کارخانه گلسان بافت تبریز حضور یافته و از کیفیت تولیدکیسه گونی پروپیلن کود سوپرفسفات تریپل که بر اساس قرارداد شماره 23755 مورخ 26/10/97تولید می شود  بازدید بعمل آوردند و چندین کیسه بصورت تصادفی از میان کیسه های تولید شده این قرارداد انتخاب و مورد کنترل و آزمایش قرار دادند. مراتب طی صورتجلسه ای به مدیریت توزیع و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید