بازدید معاون محترم بذر به همراه گروه ارزیابی شرکت های تولید بذر از استان آذربایجان غربی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال،

پیرو برنامه بازدیدهای میدانی ارزیابی و رتبه بندی شرکت های تولید بذرگندم وجو،آقای مهندس رستملو ، معاون محترم بذر ، به همراه گروه ارزیاب که متشکل از کارشناسان موسسه تحقیقات ثبت  و گواهی بذر ونهال ، مدیریت شرکت در استان ، مدیریت زراعت استان و تولید کنندگان بذر اصلاح شده  ازشش شرکت تولید کننده استان آذربایجان غربی  واقع در شهرستانهای ارومیه - اشنویه- بوکان و شاهین دژ  بازدیدهای لازم را بعمل آوردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید