نمونه برداری و انجام آزمون قوه نامیه از بذور سنواتی آفتابگردان هایسان

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

 با عنایت به اعلام مدیر محترم فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال مبنی بر ضرورت  نمونه برداری و انجام آزمون مجدد قوه نامیه بذور سنواتی آفتابگردان و اخذ نتایج کیفی این بذور از موسسه  تحقیقات ثبت وگواهی بذر و نهال ، این مدیریت اقدام به نمونه برداری و اخذ نتیجه استاندارد از بذر سنواتی آفتابگردان رقم هایسان 25 نمودند.            

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید