اعزام اکیپ موجود برداری انبارها استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

 با عنایت به دستورالعمل ارسالی از سوی عضو محترم هیات مدیره و معاون امور بازرگانی در خصوص تغییر قیمت کود اوره و لزوم موجود برداری از انبارهای کارگزاران ، با هماهنگی معاونت تولیدات گیاهی و مدیریت حراست سازمان جهاد کشاورزی ، نمایندگان معرفی شده به منظور اجرایی نمون دستورالعمل در قالب اکیپ موجود بردای  برای صورت برداری به شهرستانهای استان اعزام گردیدند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید