بررسی وضعیت موجودی کود در کارگزاریها

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام،

در ادامه برنامه نظارت کودی و همچنین ارزیابی روند توزیع نهاده های کشاورزی بخصوص کود ، در مورخ 97،12،20از تمامی کارگزاریهای توزیع نهاده ها در حوزه های مختلف استان ایلام توسط سه اکیپ از کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید