آنالیز غیراستاندارد کودهای عرضه شده در خارج از شبکه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

نتایج آنالیز اعلامی از سوی آزمایشگاه مرکز تحقیقات و کنترل کیفی حاکی از غیر استاندارد بودن بیش از 60% کودهای مکشوفه عرضه شده در خارج از شبکه توسط فروشگاه های غیر مجاز و واحدهای تولیدی غیر استاندارد و فاقد ثبت مواد کودی می باشد.       

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید