200 مورد بازدید سرزده از واحدهای فروش نهاده های کشاورزی در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از 200 مورد بازدید سرزده از واحدهای فروش نهاده های کشاورزی و کارگزاران عرضه کننده نهاده های کشاورزی در این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

مجید سلطانی با علام این خبر گفت: در این بازدیدها چگونگی روند تامین و توزیع نهاده های کشاورزی، تطابق قیمت ها، راستی آزمایی در توزیع نهاده های کشاورزی و هم چنین رعایت نکات فنی انبارداری مورد بررسی قرار گرفته و با متخلفان برابر مقررات و ضوابط موجود برخورد قانونی صورت گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید