حضور نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس در سایت و خط تولید کود سولفات آمونیوم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،
با عنایت به توزیع استانی کود سولفات آمونیوم جهت 17 استان مختلف برابر نامه ابلاغی مدیرمحترم توزیع، حمل و نگهداری و در راستای بررسی وضعیت کیفی کود و و کنترل توزین و کیسه گیری، کارشناس و نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس جهت بازدید از سایت و خط تولید شرکت فاتح فرآور کیمیا اعزام و هم اکنون در حال بازدید و بررسی می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید