اعزام روزانه 4 اکیپ کارشناسی جهت موجودی برداری از انبارهای کارگزاران استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،
با توجه به افزایش قیمت کود اوره برالر آئین نامه و دستور العمل ابلاغی و در جهت موجودی برداری از انبار های کارگزاران شهرستان های استان و تکمیل فرم های مربوطه از تاریخ 97/12/20لغایت 97/12/23روزانه 4 اکیپ کارشناسی به منظور تحقق موضوع فوق الذکر به شهرستان های مختلف استان مراجعه و در این راستا با فوریت و دقت اقدام می نمایند ضمن اینکه این برنامه تا اتمام کلیه شهرستان ها ادامه خواهد داشت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید