جناب آقای مهندس رسولی:

اخذ نمایندگی توسط شركت خدمات حمایتی كشاورزی از شركت سینجنتا برای سموم علف كش تاپیك

.

جناب آقای مهندس رسولی، عضو محترم هیأت مدیره و معاون بازرگانی شركت خدمات حمایتی كشاورزی اعلام داشتند كه پس از مذاكرات و پیگیریهای فراوان با شركت سینجنتا موفق به اخذ نمایندگی انحصاری فروش سموم علفكش تاپیك در ایران شدیم.

ایشان در ادامه اظهار داشتند كه مذاكرات تجاری با شركتهای معتبر جهانی برای توسعه روابط تجاری ادامه داشته و بزودی نتایج آنرا به اطلاع خواهند رساند. ایشان همچنین تأكید نمودند كه مذاكرات صرفاً به سموم محدود نبوده و سایر نهاده ها بویژه كودهای كشاورزی، بذور و ماشین آلات را نیز شامل می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید