برگزاری هشتمین جلسه کمیته ی تامین و توزیع کودهای کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

عصر روز گذشته دوشنبه بیستم اسفند ماه جلسه یی با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره ، معاونین و مدیران معاونت بازرگانی جلسه ی کمیته ی تامین و توزیع کودهای کشاورزی برگزار گردید در این جلسه آقای مهندس حمیدرسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ضمن تاکید بر ضرورت توجه روزمره ی معاونت ها و مدیران مرتبط با موضوع تامین و توزیع کودهای کشاورزی براساس برنامه های ابلاغی وزارت متبوع و رعایت میزان حمل کوداوره به استان های مختلف باتوجه به دستور جلسات پیشین اظهار نمود: با همکاری مدیریت های مبادی و استان ها می توانیم با توزیع و فروش 1600000 تن کود اوره در روزهای باقی مانده تا پایان سال به رکورد تدارک، توزیع و فروش کود اوره در 10 سال گذشته دست یابیم. ایشان با تاکید بر رعایت دقیق برنامه ی تامین تدارک در مدیریت های بازرگانی خارجی و داخلی، برنامه ی توزیع کودهای کشاورزی را به مدیریت های حاضر در جلسه ابلاغ کردند.

این جلسه باتوجه به ضرورت مدیریت روزانه ی تامین، تدارک و توزیع کودهای کشاورزی از مبادی به کلیه ی استان های کشور به صورت هفتگی با حضور اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و معاونین و مدیریت های مربوطه در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، برگزار می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید