با حضور جناب آقای مهندس يزدان سيف، مديرعامل محترم شركت خدمات حمايتی كشاورزی،

مراسم توديع و معارفه مدير شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان هرمزگان برگزار شد.

.

جناب آقای مهندس یزدان سیف مدیرعامل محترم شركت خدمات حمایتی كشاورزی طی احكامی جداگانه با تقدیر از جناب مهندس سید حسن حسینی، جناب مهندس فرزاد استاد را بعنوان مدیر جدید شركت خدمات حمایتی كشاورزی استان هرمزگان منصوب نمودند.

در این مراسم علاوه بر اینكه از مسئولین ستاد شركت خدمات حمایتی كشاورزی، جناب آقای مهندس سیف را همراهی می كردند. جناب آقای دكتر حیدری پور ریاست محترم سازمان جهاد كشاورزی استان هرمزگان، مسئولین و مدیران سازمان و ادارات تابعه و كاركنان شركت خدمات حمایتی كشاورزی استان هرمزگان حضور داشتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید