عملیات انبارگردانی خراسان شمالی

گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی

عملیات انبارگردانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی در سال 97 با حضور نمایندگان اعزامی  از ستاد مرکزی و کارشناسان استان طی دو روز جمعه و شنبه  مورخه  17/12/97 و 18/12/97 انجام گردید . طی بازدیدهای صورت گرفته از 5 باب انبارهای سازمانی شرکت در سطح استان ، تیم اعزامی از ستاد مرکزی ، از عملکرد استان در خصوص چیدمان و صفافی منظم انبارهای شرکت ، رضایت کامل خود را اعلام نمودند و صورتجلسه انبارگردانی روز یکشنبه مورخه 19/12/97 مورد تایید مدیریت محترم استان و نماینده محترم ستاد مرکزی قرار گرفته و عملیات انبارگردانی پایان یافت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید