گزارش بازدید دوره ای کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

با توجه به بازدید دوره ای بعمل آمده از کارگزاران شهرستان گرمسار و آرادان (عکس های پیوست )جهت استحضار به حضور ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به درج عکس پیوست و متن تنظیمی بشرح ذیل در سایت شرکت اقدام لازم مبذول گردد .

1- تذکر در خصوص عدم نگه داری وفروش نهاده های کشاورزی سایر تولید کنندگان 

2- تذکر در خصوص ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام دریافت کود های یارانه ای در سیست هوشمند 

3- توضیح در خصوص مزایای استفاده از سامانه 1559 

4- توضیح وآموزش به کارگزاران در خصوص نحوه صحیح نمونه برداری از کیسه کود های یارانه ای وارد شده به انبار کار گزاری ها 

5- نظارت بر قیمت فروش کود های یارانه ای در همهء کارگزاری ها 

6-توضیح و آموزش در خصوص چگونگی پر کردن فرم شماره   1 و 2 پایش به کارگزاران و تاکید بر ضروری بودن آنها . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید