پارت 22 و 23 کود سولفات پتاسیم گرانوله آماده تحویل می باشد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران،

در بازدید مورخ 15/12/97 از خط تولید کود سولفات پتاسیم گرانوله ، شرکت تولید کننده داخلی میهن زاج که توسط مهندس حسین زاده حراست استان و مهندس ملکی کارشناس مسئول کود استان به عمل آمد ؛ پارت 22 و 23 آماده تحویل به میزان 400 تن کود سولفات پتاسیم گرانوله مورد بررسی و تائید نهایی قرار گرفت. که طی صورتجلسه تنظیمی به ستاد اعلام تا تعیین مقصد گردد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید