به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی يزد:

برگزاری كارگاه آموزش جهت كارگزاران بخش خصوصی و كارشناسان در يزد

تصاوير دوره آموزشی كه برای کارگزاران در تاریخ یکشنبه 95/5/3 با دعوت از کارگزاران بخش خصوصی و اتحادیه های تعاونی روستائی و تعاونی تولید استان و باحضور 17 نفر درسالن اجتماعات شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان يزد برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید