دیدار نماینده کارگزاران با مدیر استان مازندران

نماینده کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران با مدیر استان مازندران دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

در این دیدار آقای مهدی ابطالی نماینده کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مهم ترین موضوعات مرتبط با کارگزاران و چگونگی حمل و نقل نهاده های کشاورزی را با مدیر مازندران درمیان گذاشت.

در این دیدار هم چنین مهندس مجید سلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با اعلام این که کارگزاران به عنوان  بازوان اجرایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تامین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی در سطح استان مازندران به شمار می روند، برحمایت جدی از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از 270 کارگزار تحت پوشش در سطح 22شهرستان مازندران تاکید کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید