صدور مجوز فروش مواد حاصل از بوجاری بذور برنج استان گیلان

به گزارش روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذرونهال، 

پیرو درخواست مدیر شعبه استان گیلان ،مجوز فروش  مواد حاصل از بوجاری بذور برنج بر اساس دستورالعمل ها و بارعایت صرفه وصلاح شرکت از سوی مدیر محترم فنی و بهبود کیفیت بذرونهال، صادر گردید.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید