گزارش بازدید دوره ای کارگزاران استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام،

پیگیری پرونده های مستندسازی جهت اخذ سند ثبتی زمین و انبار  متعلق به این شعبه  اقدامات مؤثر و مستمر واحد حقوقی شعبه ایلام در راستا ی اجرای ساماندهی اسناد ،املاک و مستقلات شرکت  و پیگیری تخلفات واصله ، تهیه دادخواست جهت  ارائه به دادسرا واداره  تعزیرات در خصوص کود های تقلبی و سوء استفاده از آرم شرکت از اقدامات دیگر واحد مذکور در راستای حفظ حقوق شرکت می باشد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید